Logo Equive
Welkom
Maaike Hemminga
Paardrijinstructie
Gedragskunde
Webwinkel
Tips
Contact
 
 
 
 Klik hier voor een link naar de RSS-feed pagina
Copyright © 2014
Colofon
      Contact
Mail:
info@equive.nl
Tel.: 06-29.83.02.36

KvK: 59.25.95.31   
Equive.nl

Het Gebit


Op deze pagina vind je de achtergrondinformatie bij mijn artikelen over het gebit. Je zou dit dus kunnen beschouwen als deel 1. De volgende 3 artikelen zullen de komende tijd verschijnen:
- Het gebit van het jonge paard.
- Het gebit van het oudere paard.
- Hoe je de leeftijd kan aflezen aan de hand van het paardengebit

Schedel met paardengebit - www.equive.nl
De anatomie van het paardengebit.
We delen het gebit voor het gemak in vieren, linksonder, linksboven, rechtsonder en rechtsboven. Deze delen kunnen aan elkaar gespiegeld worden. Het volwassen paardengebit bestaat uit 36 volwassen tanden, onderverdeeld in 3 types:
De snijtanden: Bevinden zich voor in de mond en dienen voor het afsnijden van gras. 
Een volwassen gebit en het veulengebit hebben er 3 per gebitsdeel.
De wetenschappelijke naam voor snijtanden is incisieven. Dit wordt afgekort met I.
De kiezen: Bevinden zich achter in de mond en malen het voedsel fijn.
Een volwassen gebit heeft er 6 en het veulengebit 3 per gebitsdeel. 
De wetenschappelijke naam voor kiezen is molaren, afgekort tot M.
De melkkiezen heten ook wel premolaren, afgekort P (ook als ze al gewisseld zijn).
De haaktanden: Bevinden zich bij volwassen hengsten in het tandenloze gedeelte van iedere kaakhelft.
Ze dienen als wapen in het gevecht.
Ze worden vaak aangeduid met C.
Een enkele keer krijgt een merrie ook haaktanden.

Verder kan het gebit bij veulens nog wolfskiezen of wolfstanden bevatten. Dit zijn eigenlijk de eerste melkkiezen. Als ze doorkomen, zitten ze nog voor de andere melkkiezen. Bij het specifieke hoofdstuk over het veulengebit vertellen wij hier meer over. Tussen de tanden en kiezen in bevindt zich een tandeloos gedeelte, dat we de barre of lagen noemen.
Het gebit van een paard - www.equive.nl


De anatomie van de tand/kies.
De tand bestaat uit een zichtbaar bovendeel en een onzichtbaar onderdeel.

Het zichtbare deel:
De kroon: Dit is het hele gedeelte van de tand dat boven het tandvlees uitsteekt. Het buitenste laagje van de kroon bestaat uit een zacht kussentje van cement, dat slijt bij gebruik van de tanden/kiezen. Het cement is geel van kleur. Onder het laagje cement zit het eigenlijke glazuur. Dit is veel harder dan het cement, maar is zonder het cement vrij breekbaar. Het schijnt soms door het glazuur heen.
Het bovenste deel van de tand/kies noemen we het kauwvlak. In het achterste gedeelte van het kauwvlak zit een kuiltje dat we de kroonholte noemen.

Het onzichtbare deel:
De Wortel: Deze zorgt er voor dat de tand/kies vast blijft zitten in het tandvlees. Daarom is hij 3 keer zo lang als de kroon. De wortel is voor het grootste gedeelte hol. In deze holte zit ook het pulpa, met bloedvaten, zenuwcellen en speciale cellen die tandweefsel kunnen aanmaken.

Doorsnede van een paardentand - www.equive.nl

Tussen geboren worden en een volwassen gebit hebben, gebeurt heel wat. Tanden en kiezen breken door en er worden tanden en kiezen gewisseld. Ons volgende deel gaat over het veulengebit.


Klik hier voor andere tips en wetenswaardigheden.